Bài văn khấn và lễ vật chuẩn bị cúng nhập trạch về nhà mới

Người xưa luôn có câu an gia mới lập nghiệp. Đối với mỗi gia đình về nhà mới có vai trò quan trọng, chính vì thế bài cúng về nhà mới cần được chuẩn bị một cách chu đáo cho sự khởi đầu mới. Khi đã chọn ngày tốt nhập trạch thì việc tiếp theo của bạn là chuẩn bị lễ vật và bài văn khấn

Bài văn khấn về nhà mới

Về nhà mới cần cúng những gì

Trước khi chuẩn bị cúng về nhà mới, bạn cần chuẩn bị để về nhà mới cần cúng những gì.

Đầu tiên là nghi lễ chuyển nhà : Các đồ vật quan trọng trong nhà như bàn thờ tổ tiên, cần phải làm trước và do chủ nhà cầm mang đến nhà mới. Còn lại những người trong nhà đi sau cầm theo một chút của cải và gia tài trong gia đình mình. Trước khi đi phải xem giờ tốt.

Thứ hai là thứ tự nhập trạch : Đến nhà mới vật dụng đầu tiên nên mang vào nhà là chiếu hoặc đệm mà gia đình đang sử dụng. Sau đó thì đến bật lửa hoặc bếp ga, chổi quét, gạo, nước và các lễ vật để cúng nhập trạch xin phép Thổ Công Thổ địa và các vị thần linh ở đó được phép đến ở. Lễ vật đã sắm được đặt lên ban thờ và người chủ trong gia đình thắp nén nhang.

Về nhà mới cúng gì người chủ trong gia đình khấn : Xin phép nhập vào nhà mới. Xin cho được lập bát nhang thờ Thần Linh. Xin phép Thần Linh được cho rước vong linh Gia tiên của nhà mình được về nơi ở mới để gia đình thờ phụng.

Lễ sắm để cúng bao gồm : hương, nến, trà, hoa quả, rượu, tiền vàng, gạo, muối và nước

Bài cúng về nhà mới như thế nào

Để chuẩn bị về nhà mới cần cúng những gì? Đối với người chủ trong nhà cần cúng vong linh khi nhập trạch và cần cúng gia tiên khi nhập trạch.

Bài cúng về nhà mới được cúng như sau đối với văn khấn thần linh khi xin nhập trạch

Nam mô A Di Đà Phật : 3 lần

Kính lạy:

Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Và các ngài Thần Linh cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày/tháng/năm: âm lịch

Tín chủ con là: …………………..

Ngụ tại: ……………………………

Thành tâm sửa lễ hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng lên trên án, trước bản toạ chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình rằng: Các Ngài Thần Linh thông minh chính trực giữ ngôi tam thai, nắm quyền của tạo hoá, thể tạo nên đức hiếu sinh của trời đất, phù hộ cho người dân lành, bảo vệ cho các sinh linh, nêu cao được chính đạo.

Nay gia đình con hoàn tất được công trình, chọn được ngày lành tháng tốt dọn đến cư ngụ, phần sài nhóm lửa, kính lễ khánh hạ cầu xin các chư vị minh thần, các gia án tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an lành, khang thái, làm ăn được đà tiến tới, tài lộc được dồi dào. Người người được chữ bình an, xuất nhập hưởng phần lợi lạc. Cúi mong ơn đức cao dầy, thương xót, được phù trì bảo hộ.

Tín chủ kính mời các vong linh tiền chủ, hậu chủ ở trong nhà này, đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng, thụ hưởng lễ vật dâng lên, phù hộ tín chủ thịnh vượng và an khang. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết đều có điều lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo

Bài cúng về nhà mới với bài văn khấn để cáo yết gia tiên khi nhập trạch nhà mới

Nam mô ADi Đà Phật (3 lần)

Kính lạy Hội đồng gia tiên, tiền tổ nội ngoại.

Hôm nay là ngày tháng năm: âm lịch

Gia đình chúng con mới dọn đến đây là: (địa chỉ)

Thiết lập linh sàng, sửa biện lễ vật, bày trên ban thờ, trước linh toạ để kính trình Hội đồng gia tiên tổ, các cụ nội ngoại (ông, bà, cha, mẹ… Nếu đã mất). Nhờ vào hồng phúc của Tổ Tiên, (ông, bà, cha, mẹ… Nếu đã mất), chúng con đã tạo lập được một ngôi nhà mới, đã hoàn tất công trình, chọn được ngày lành tháng tốt, để thiết lập ấn thờ, kê giường nhóm lửa, kính lễ khánh hạ ngôi nhà.

Cúi xin Hội đồng gia tiên tiên tổ, tiền tổ cùng các chư vị hương linh nội ngoại thương xót con cháu, chứng giám cho tấm lòng thành, giáng phó linh sàng để thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con, được lộc tài vượng tiến, cho gia đạo hưng long, để cháu con được chữ bình an, xuất nhập hưởng phần lợi lạc.

Anh linh chiếu giám, cảm niệm ơn dày của tiên tổ.

Dãi tấm lòng thành cúi xin được chứng giám.

Cẩn cáo

Bạn hợp với màu nào

Kim

2018 Calendar

January

February

March

April

May

June

July

August

September

10 October

11 November

12 December