Xem ngày đẹp, chọn ngày tốt thẩm mỹ, làm đẹp, chữa bệnh

Cuộc sống hiện tại nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao. Không chỉ chị em phụ nữ mà cánh mày râu cũng rất chú trọng đến vẻ bề ngoài. Phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp liên quan đến sức khỏe chính vì thế xem ngày tốt để phẫu thuật, thẩm mỹ, làm đẹp là việc cần thiết. Người xưa có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành"  đừng vì chủ quan mà coi thường việc xem ngày tốt xấu khi tiến hành các việc quan trọng trong đời. Ngoài ra việc xem ngày tốt chữa bệnh, thẩm mỹ, làm đẹp mang ý nghĩa giúp bạn tâm lý thỏa mái, an tâm hơn.

Sách Ngọc Hạp Thông Thư có viết : "Kỷ Dậu, Bính Thìn, Nhâm Thìn, thì chớ có trì hoãn qua ngày khác, vì 3 ngày này rất tốt trong việc trị bệnh, trị mau lành. Lại nên chọn ngày Thiên Y, Sinh Khí, Phổ Hộ, Yếu An, Thần Tại, và những ngày có Trực Chấp, Trừ, Thành, Khai". 

 

Bạn hợp với màu nào

Kim

2017 Calendar

January

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

February

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

March

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

April

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

May

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

June

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

July

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

August

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

September

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

10 October

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

11 November

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

12 December

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14