Xem bói thời vận chính xác - Cách xem bài tây 32 lá

Xem bói bài thời vận là hình thức dùng 32 quân bài tây trong tổng số 52 lá bài. Sử dụng các con bài từ 7 đến A và bỏ đi các lá từ 1 đến 6. Việc của bạn là chọn lấy 3 lá bài ngẫu nhiên sau đó kích vào dòng chữ "Chắc chắn! Tôi muốn xem ý nghĩa" chúng tôi sẽ cho bạn biết ý nghĩa của từng quân bài và đưa ra phán đoán, lời khuyên tốt nhất đến với bạn

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Lưu ý *

Để có kết quả chính xác bạn cần thành tâm trước khi bấm lựa chọn các lá bài

Kết quả của bói bài thời vận ( bói bài tây 32 lá ) có tác dụng trong 24h 

Ngoài ra bạn cũng có thể xem cho người khác bằng cách nghĩ về người đó và thành tâm bốc các lá bài

Công cụ xem bói mà chúng tôi cung cấp mang tính tham khảo nếu thấy hay và hữu ích hãy chia sẻ để nhiều người biết đến. Cảm ơn các bạn!

Bạn hợp với màu nào

Kim

2017 Calendar

January

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

February

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

March

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

14

15

April

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

May

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

14

15

16

17

June

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

July

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

August

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

September

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

10 October

22

23

24

25

26

27

28

29

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

11 November

24

25

26

27

28

29

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

12 December

25

26

27

28

29

30

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25