Xem bói cung mệnh theo tuổi, năm sinh nhanh chính xác

 

Cung mệnh là cung chính dùng để xem bản mệnh của người đó. Xem bói cung mệnh cho ta biết sơ lược về quẻ mệnh, ngũ hành, công danh, sự nghiệp...Công cụ được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu về Kinh Dịch, thuyết âm dương, ngũ hành can địa chi. Căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh và giới tính để giải thích những diễn biến xảy ra trong cuộc đời của người đó.

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo các nhà nghiên cứu về xem bói thì cung Mệnh ảnh hưởng từ khi mới sinh đến khoảng 30 tuổi. Sau tuổi 30 con người bước vào giai đoạn thành thục, ác sao tọa thủ cung Mệnh ảnh hưởng trở thành thụ động, lúc này cung Thân ảnh hưởng nhiều, chi phối hành vi và sự phát triển của con người. Cung Mệnh và cung Thân liên quan ảnh hưởng đến nhau như một thể thống nhất trong quá trình liên tục. Chính vì thế khi xem vận hạn thì người dưới 30 tuổi phải căn cứ vào cung Mệnh, trên 30 tuổi căn cứ vào cung Thân.

 

 

Bạn hợp với màu nào

Kim

2017 Calendar

January

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

February

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

March

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

14

15

April

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

May

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

14

15

16

17

June

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

July

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

August

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

September

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

10 October

22

23

24

25

26

27

28

29

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

11 November

24

25

26

27

28

29

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

12 December

25

26

27

28

29

30

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25