Xem tử vi 2019 - Đoán công danh - Xem tài lộc

Tìm hiểu ý nghĩa bài văn khấn Thành Hoàng

Văn khấn Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu là nghi lễ khi lên Đình, Đền, Miếu, Phủ tạ ơn các Tiền Nhân đã có công với dân tộc, làng xóm, xã. Vào các ngày lễ như mồng Một, ngày rằm mọi người với lòng thành kính, dâng hương, hoa lên vị Thành Hoàng làng. Đặc biệt các dịp lễ lớn cả làng thường mở hội, cũng lễ linh đình

Bài văn khấn Thành Hoàng

 

Bạn hợp với màu nào

Kim

2020 Calendar

January

February

March

April

May

June

July

August

September

10 October

11 November

12 December